تماس با مادر صورت بروز هرگونه مشکل و یا داشتن هر ابهامی می توانید با ورود به سیستم و استفاده از سیستم پشتیبانی موضوع را با ما مطرح کنید.

همچنین در صورتی که به هر دلیلی تمایل به تماس با ما دارید می توانید از طریق ایمیل زیر با ما مکاتبه کنید.

info.umath@gmail.com